Grafik Tasarımcıların Bilmesi Gereken Tasarım Elemanları

Total
32
Shares
grafik tasarımcı kadın ve tasarım elemanları

Tasarım elemanları dendiğinde akla gelen ilk alanlardan biri olan grafik tasarım, bir fikrin ya da mesajın görsel formda tasarlanarak afiş, ambalaj, poster, dergi ve kitap gibi çeşitli yollar ile sunulması anlamına gelir. Grafik tasarımcıların destek aldıkları tasarım elemanları ise yarattıkları çalışmaların bel kemiğini oluşturur.

Grafik tasarım, yüzyıllardır ilkel yöntemlerle icra ediliyor olsa da günümüzde teknolojik gelişmelerin sağladığı imkânlarla bu meslek çok daha yenilikçi bir vizyon kazanmış durumda. Üstelik bu teknolojiler sayesinde, bu alanda çalışan kişiler farklı mecralarda daha geniş kitlelere hitap etme imkanı buluyor.

Temel Tasarım Elemanları Nelerdir?

Özellikle fotoğrafçılık ve grafik tasarım alanlarında sıkça kullanılan tasarım elemanları, yaratıcılık ile birleştiğinde verilmek istenen mesaj doğrudan alıcıya ulaşır. Peki, bunlar hangileridir?
Grafik tasarım işinde kullanılan 7 tane önemli tasarım elemanı bulunur: Çizgi, şekil, renk, doku, alan, biçim ve değer.

Başarılı bir tasarım oluşturabilmenin yolu bu elemanlara vâkıf olmak ve etkin kullanmaktan geçer. Çünkü düşünce gibi tamamen soyut olan bir kavram, ancak tasarım elemanlarının etkin kullanılabilmesi ile somut bir hale gelebilir.

Çizgi

mavi çizgiler

Yön ve hareket gösteren çizgiler, tasarım çalışmalarının en önemli parçalarıdır. Birleştirme ya da ayırma görevi de gören çizgiler, bir grafik tasarımı çalışmasında uzun, kısa, kıvrımlı, keskin ya da dağınık şekilde kullanılabilirler.

Şekil

Şekil, kapalı bir çizginin çevrelediği kesit şeklinde de tanımlanabilir. Desen, renk, ve madde gibi ayrıntılar şekiller için belirleyici rol üstlenirler. Grafik tasarım endüstriyel ürünler için hazırlanıyor ise şekle hacim ve boyut da eklenir.

Renk

Cisimlere çarpan ışığın retinamızda algılanma biçimi renkleri ifade eder. Tasarım elemanları dendiğinde ilk akla gelecek olan renkler, insanlar üzerinde çeşitli duygular uyandırmaları ve hatta insanları bazı davranışlara yönlendirmeleri dolayısıyla tasarım sürecinin en önemli adımlarından birini oluşturur.

tasarım elemanları içinde bulunan renkler

Örneğin yeşil, mor, mavi gibi renklerin dinlendirici özelliği bulunurken, kırmızı, turuncu ve sarı gibi sıcak renklerin uyarıcı özelliği vardır. Renklerin psikolojik etkileri tasarımların renk skalasının belirlenmesinde önemli bir rol oynar.

Renklerin sembolize ettiği bazı kavramlar şöyle:

Beyaz: Temizlik, saflık, denge, erdem
Sarı: Mutluluk, iyimserlik, içtenlik, gençlik
Turuncu: Özgüven, neşe, zindelik, enerji
Kırmızı: Aşk, tutku, heyecan, tehlike
Pembe: Dişilik, empati, hassasiyet, sevimlilik
Mor: Ayrıcalık, bilgelik, maneviyat, lüks
Lacivert: Profesyonellik, güvenlik, sağlamlık, resmiyet
Mavi: Huzur, güven, dürüstlük, istikrar
Yeşil: Doğallık, sağlık, gençlik, umut
Kahverengi: Sadelik, kararlılık, güvenilirlik, konfor
Siyah: Zarafet, güç, disiplin, gizem

Doku

yüzeye dokunan el

Nesnelerin yüzey kalitesi dokunma hissini harekete geçirir. Ancak grafik tasarım söz konusu olduğunda görsel doku da devreye girer. Görsel dokuyu oluşturmak için desenlerin ya da işaretlerin tekrar etmesi gerekir.

Alan

Elle tutulur, somut nesnelerin görsel yüzeyleri alanı ifade eder. Görsel ürünler hazırlanırken alanı daha etkili kılmak için şekiller, renkler ve doku kullanılır. Kitap kapakları aslında tasarım elemanları konusuna verilebilecek en güzel örneklerden biridir. Alan ilkesinin hayat bulduğu kitaplarda, boş alanlara da yer verilir ki okuyucu eserden sıkılmasın.

Biçim

Bir alanın renk ve doku ile farklılaştırılmış olarak algılanması biçim ilkesini ortaya çıkarır. Nesnelerin dış sınırlarını oluşturan biçimler, grafik tasarımcılar tarafından çoğu zaman kolaj yöntemi ile oluşturulur.

Geometrik forma dayalı biçimler daha çok doğa ve insanı andırdığı için her tasarımda sıklıkla karşımıza çıkar. Temel tasarım elemanları konusunun en önemli parçalarından olan biçimler; sivri, yumuşak, keskin, kalın özelliklerini çizgi karakterlerinden alır.

Değer

sarı ışık huzmeleri

Değer; parlaklık, ton, tonaj isimleriyle de bilinir ve ışığın ayarlanması şeklinde de açıklanabilir. Tasarımda açık, orta ve koyu olmak üzere üç adet temel değer vardır.

Tıpkı ressam olabilmek için boyanın, paletin ve tuvalin yeterli olmaması gibi, yalnızca temel tasarım ilke ve elemanları konusunda bilgi sahibi olmak da başarılı bir grafik tasarımcı olmak için yeterli değildir. Eserden beklenen verimin alınabilmesi için bu elemanların yaratıcılık ile birleşmesi ve ortaya doğru mesaj içeren, estetik bir yapının çıkması gerekir.

Grafik Tasarım İlkeleri

Grafik tasarıma dünyasına adım atarken yalnızca grafik tasarım terimlerini ve tasarım elemanlarını bilmek yeterli olmaz. Çünkü her meslekte olduğu gibi, grafik tasarımın yapı taşlarını oluşturan bu elemanların ilkeleri de işin olmazsa olmaz teknik gereksinimlerinden. İyi bir tasarım oluşturabilmek için tasarım elemanları ve ilkeleri bir bütün olarak kullanılmalı.

Grafik tasarımın temelini oluşturan grafik tasarım ilkeleri şu şekilde sıralanabilir:

Denge: Tasarımı oluşturan parçaların estetik bir biçimde görülebilmesi denge ilkesine bağlıdır. Bir tasarımı yaratırken kullanılacak parçaların dengeli bir şekilde yerleşimi hem mesajın aktarımını kolaylaştırır hem de hedef kitlenin, tasarımın her detayından faydalanabilmesini sağlar.

dengede duran taşlar

Hiyerarşi: Grafik tasarım ilkeleri ve elemanları arasında önemli bir yere sahip olan görsel hiyerarşi, kontrastlar ve değerler ile oluşturulur ki görülen düzenin algılanması daha kolay olsun.

Hareket: Grafik tasarımda kullanılan objelerin hareket ediyormuş gibi tekrarlanması ile oluşturulan bu ilke sayesinde, hitap edilen kitlenin gözü kompozisyonun çevresinde, içinde ya da dışında gezer.

Örüntü: Grafik tasarımda kullanılan iki ve üç boyutlu nesneler örüntü ilkesine tabidir. Tasarım elemanlarının planlı ya da gelişigüzel yerleştirilerek tekrar ettirilmesi ile görsellerin kalitesi artırılmış olur. Örüntü, temel tasarım ilke ve elemanları konusunun en önemli ve değişmez parçalarından biridir.

insan silueti

Ritim: Adından da anlaşılacağı üzere ritim; şekillerin, formların, renklerin, çizgilerin ya da mekânların hareketliliğinin görsel olarak algılanmak üzere hazırlanmasını ifade eder.

Uyum: Uyum, oluşturulan tasarımın, parçaları ile sağladığı ahengi ifade eden bir ilkedir. İyi tasarlanmış bir eserde göz yoran ya da algı bütünlüğünü zedeleyen herhangi bir parça bulunmaz, her şey uyum ilkesinin esasları dahilinde yerleştirilir ve boyutlandırılır.

Boşluk: Bu ilke mekân olarak da karşımıza çıkabilir. Tasarımda bulunan boş alanları ifade eden bu ilke, iki veya üç boyutlu, pozitif veya negatif olabilir.

Oran – Orantı: Proporsiyon olarak da adlandırılan oran ilkesine göre, tasarımı oluşturan elemanların kendi aralarındaki bütünsel oranı ifade eder. Her ne kadar grafik tasarım ilkeleri arasında göreceli bir kavram olsa da, söz konusu eserin dikkat dağıtmayan ve göz yormayan bir yapıda, yani orantılı olması beklenir.

Vurgu: Vurgu ya da vurgulama, hedef kitlenin, tasarımın en önemli parçasına dikkatini çekme çabası içeren bir ilkedir.

Örneğin bir bebek maması için oluşturulan broşür veya afişte mamanın organik ve besleyici olduğuna vurgu yapılabilir çünkü söz konusu alıcılar, yani anneler için bir bebek mamasından beklenen özellikler besleyici ve sağlıklı olması ve katkı maddesi içermemesidir.

Dolayısıyla bu özellikleri vurgulayan ibareler ya da semboller daha canlı renklerle, kalın karakterlerle, önde veya diğer öğelerden daha büyük şekilde sunulabilir.

siyah ve beyaz kontrast

Kontrast: Tasarım ilke ve elemanları konusunun yapı taşlarından biri olan kontrast ilkesi ile, tasarımı oluşturan parçalar arasında zıtlığa dayalı bir denge oluşturulur. Zıt renklerden ve gölgelerden oluşan kombinasyon sayesinde verilmek istenen mesaj öne çıkarılır ve mesajın, hedef kitlenin gözünden kaçmaması garanti altına alınır.

Yalnızca tasarım ilke ve elemanları konusunda değil, yıllardır çeşitli materyallerin tasarımında kazandıkları tecrübe ve gelişmiş estetik algısıyla Matbuu profesyonelleri, ihtiyaçlarınızı tasarlamak için daima hazır! Grafik tasarım desteği almak için şimdi online matbaanız Matbuu ile iletişime geçin!

Bir cevap yazın
Şunlar da hoşunuza gidebilir