İnfografik Nedir?

Total
5
Shares

İnfografik tasarım kavramı, artık tüm dünyada popüler olan bir tasarım kültürü. Websitelerinde, broşürlerde, videolarda, blog yazılarında ve görsel nitelik taşıyan her yerde kullanılan bir tasarım biçimi. Öncelikle info; bilgi, haber anlamına gelir. Bilgi ve grafiğin birleşmesine de (info+grafik tasarım) infografik denir. Daha açıklayıcı olmak gerekirse, infografik, bilginin görselle yoğrulmasıdır. Bir haberin veya verinin kısa sürede anlaşılmasını sağlamak, okunurluğunu artırıp zevkli hale getirmenin yoludur. İnfografik tasarımlar herhangi bir istatistik veri, karşılaştırma, anket sonucu, raporlama gibi bilgilerin görsel ögelerle desteklenerek anlatılmasıdır. Kısacası bilginin grafikle sunulması diyebiliriz.

İnfografik Nedir?

Çoğu zaman bir rapor okumaktansa infografik incelemek daha kolay olabiliyor. Özellikle günümüzde her türlü bilgiye telefon veya tabletler ile hızlıca ulaşmaya çalışıyoruz. Durum böyle olunca, sosyal medyada veya internet ortamında dikkat çeken ve bilgiyi almamız için zaman kazandıran infografikler öne çıkıyor. Sosyal medyada her gün yüzlerce infografik paylaşılıyor. Artık markalar, haber siteleri, kısacası birinin açıklayacağı bir şeyler varsa herkes her şeyi infografik ile açıklıyor. İnfografik kullanmanın bazı avantajları şunlardır;

  • Görsel anlatım her zaman daha kolay algılanabilir ve anlaşılabilirdir.
  • Akılda kalıcıdır çabuk unutulmaz.
  • Kısa sürede daha fazla bilgi aktarımı sağlanır, bilgi daha çabuk aktarılır.
  • Konuya farklılık kazandırır, bu nedenle daha etkilidir.
  • Anlatım biçimi bakımından sıkıcılıktan uzaktır, eğlencelidir.
  • Karmaşık ve yoğun bilgileri sadeleştirir.
  • Daha fazla dikkat çeker.

 

infografik tasarım

İnfografiklerin en önemli faydalarından biri olan akılda kalıcı olmasının sebebi; insan beyni görsel bilgiyi yazılıdan 3 kat daha hızlı algılar ve okuduklarımızın yalnızca %20 si aklımızda kalırken gördüklerimizin akılda kalma oranı %80’dir. Yüksek miktarda veriyi ya da karmaşık olabilecek bilgileri aktarabilmek için infografikler son derece kullanışlıdır. İnfografikler, normalde bir makalede gözünüzden kaçan rakamları ve önemli rakamsal verileri, son derece iyi bir şekilde fark edilebilir hale getirir.

infografik tasarım nasıl yapılır

İnfografik Tasarım Nerelerde Kullanılır?

Türkiye’de ilk olarak gazetelerde başlamış, daha sonra dergi ve web sitelerde de yer almıştır. İnfografik tasarım, rapor içeriklerinde, gazetelerde, ekonomi haberlerinde, sunumlarda, reklamlarda vb. alanlarda sıkça kullanılmaya başlanmıştır. İnfografik tasarımlar bir bilgiyi anlatmak için posterlerde, ilgi çekici reklamlar için broşürlerde hatta CV hazırlamakta bile kullanılıyor. Böylelikle anlatımlar sadeleşmiş, kısa zamanda bilgi aktarımı daha çok sağlanmıştır. Karmaşık bilgilerin daha sade şekilde aktarılması ve daha dikkat çekici olması nedeniyle, hem eğitim, hem gazetecilik hem de sunumlar için son derece önemlidir.

Türkiye için konuştuğumuzda şunu biliyoruz ki, tüketici tarafında yazı okumak genellikle işimize gelmiyor. Her şeyi video ile tüketen bir toplumuz. Üretici tarafında ise videonun üretim maliyeti ve zahmetinin yanında, yayılımında kalitenin korunması ile ilgili sorun yaşanıyor. Bu yüzden, içeriği hem üreten hem de tüketen açısından kolay ulaşılabilir bir ortak nokta olarak infografik tasarımlar imdada yetişti diyebiliriz.

infografik tasarım

İnfografik Nedir? Nelere Dikkat Edilmelidir?

Her geçen gün giderek daha fazla bilgiye maruz kalıyoruz ve bu bilgiyi algılayıp, özümsemek için daha az zamanla karşı karşıyayız. İş sadece sözcüklere kalsa, daha zor olacak. İşte bu noktada infografikler daha da önem kazanıyor. Soyut olan bilgi, görsel olarak temsil edildiğinde algılanması ve hafızadaki verilerle bağlantı kurularak yorumlanması daha kolaydır. İnfografik tasarımı yapılırken içeriği çözümleyip, sadeleştirerek yaratıcı bir görsel ile mesajınızı en hızlı ve anlaşılır şekilde iletebilirsiniz.

İnfografik tasarımın önemli olmasının en büyük sebebi, sayfalarca süren bir içeriği sadeleştirip, grafikler ile algılanmasını basitleştirmek ve akılda kalıcılığını sağlamaktır. İnfografikler yapılırken en çok dikkat edilmesi gereken konular; veri kaynakları, istatistiksel bilgiler, içerikler ve görsel ögelerdir. Bunun yanında hangi amaçla, hangi firmaya ve kişiye yapıldığı veya firmanın ele aldığı konunun içeriğine ne kadar uygun olduğu gibi unsurlara da dikkat edilmelidir. Renkler, görseller ve kullanılan içerik anlaşılır şekilde, sade, kişiyi ya da firmayı yansıtır olmalıdır. Infografikler tasarlanırken genellikle Adobe Illustrator ve Photoshop programları kullanılır. Kişisel infografikler oluşturmak isterseniz çevrimiçi araçlardan da yardım alabilirsiniz.

infografik tasarım örneği

 

İnfografik Tasarım Çeşitleri Nelerdir?

İnfografik tasarım çeşitli şekillerde gelir. Amaç, kullanılan nesne türleri ve bilgi akışına göre kategorilere ayrılırlar. Bir grafiğk her zaman kesinlikle belirli bir kategoriye girecek diye bir şey yoktur. Aslında, çoğu infografik tasarımı birden fazla infografik elementi türüne sahip olur.

Uygulanacak duruma en uygun olan infografik türü, veri görselleştirmenin amacına da bağlı olacaktır. İnfografik türünü anlam karmaşası yaratmayacak şekilde seçilmeli ve yapılan infografik, okuyucunun kullanılabilir bilgiler ve değerli kavramlar edinmesine yardımcı olmalı.

Bir veri setinde en iyi ve en kötü değerleri mi göstermeye çalışıyorsunuz? Amaç, zaman içindeki verisel değişiklikleri ve eğilimleri ortaya koymak mı? Bir konunun çeşitli bileşenlerinimi göstermeye çalışıyorsunuz? Ya da bir konudaki veri dağılımını görmek için veya bir konuyu tanıtmak için infografikleri kullanıyor olabilirsiniz. Gördüğünüz üzere infografikler her konuda ve her alanda kullanıbilen tasarımlardır. Ayrıca kullanıcının görsel hafızasını etkiledikleri için daha akılda kalıcı olmaktadırlar.

İnfografiklerde hedef kitleniz de önemlidir. Örneğin, bir infografik türünün uygunluğu, şirketin yönetim kurulu üyelerine veya orta düzey yöneticilerine sunulmasına bağlı olarak değişebilir. Kurul üyeleri muhtemelen sadece ana olayları görmek isteyecek ve çok fazla teknik ayrıntıya girmeyeceklerdir ve fazla karmaşık olmayan, basit bir infografik kullanmak daha iyi olabilir.

Bilgisel İnfografik Nedir?

Bilgi infografikleri, diğer infografik türleriyle karşılaştırıldığında, ortalamanın üzerinde metin kullanımıyla ayırt edilir. Tasarım, simgeler, şekiller, renkler ve diğer görsel öğelerle geliştirilebilir, ancak genel olarak vurgu kelimeler üzerindedir.

infografik nedir, infografik çeşitleri

Amaç, kullanıcıya bilgi vermek ve konuyu daha detaylı anlatmak olduğu için, metinler şekillere göre daha fazladır. Bilgi infografikleri, yapılan bir çalışmayı anlatmak için, bir ögeyi tanıtmak için ya da bir konuda sosyal mesajlar vermek için kullanılabilir.

Zaman Çizelgesi İnfografiği Nedir?

Zaman çizelgesi türündeki infografikler, olayları veya eylemleri kronolojik sıraya göre gösterir. Genellikle bir ürünün gelişimini, tarihi bir eğilimi veya bir fikrin evrimini göstermek için kullanılırlar. Zaman çizelgesi ya da timeline infografik, noktayı ortaya koymak için simgeleri, görüntüleri ve grafik öğelerini kullanır.

infografik nedir, infografik türleri

 

Zaman çizelgesinin formatı dikey, yatay veya sarmal olabilir. Dikey ve sarmal zaman çizelgesi infografikleri genellikle okumak kolaydır. Yatay bir zaman çizelgesi infografiği, posterlerin, sunumların ve mekanın kısıtlayıcı olmadığı ortamlarda en iyi sonucu verir.

Timeline infografikler, genellikle geliştirilen bir konu hakkında bilgi verirken, bir konunun zaman içindeki gelişmesi veya ilerlemesini anlatırken ya da tarihsel bir konuyu anlatırken kullanılırlar.

Çizgisel Şema İnfografik Nedir?

Çizgisel infografiğinin, bilgi görselleştirmenin merkezini oluşturan bir grafiği vardır. Vurgu ve/veya açıklama için renkler, şekiller ve simgeler eklenebilir. Grafikler, öğelerin temel bir karşılaştırmasını yaparken en iyi sonucu verir.

infografik nedir, infografik çeşitleri

Grafikler, infografiğin alakalı olacağı örnekler arasında çeşitli üniversitelerdeki öğrenci sayısı, farklı basketbol takımlarının Twitter takipçileri veya seçili şehirlerdeki nüfus sayıları baz alınarak yapılabilir.

Bu infografik türünde temelde belli öğelerin verilerce karşılaştırılması amaçlanır.

Pie Chart İnfografik Tasarım

Bir pie chart infografiği, odak nesnenin pasta grafiği ile anlatıldığı çeşitlerden bir tanesidir. Teknik olarak, pasta grafikleri infografiklerin alt kümesi olsa da, yaygın kullanımı göz önüne alındığında, ayrı bir kategoride de ele alınabilir.

infografik nedir, infografik çeşitleri

Pasta grafikleri, bir öğenin farklı bileşenlerini veya bir değerin diğer birkaç değerle karşılaştırmasını göstermek için mükemmeldir. Pasta grafiklerinde karşılaştırmalar yapılabilir veya bir konu hakkında çoklu bileşenleri değerleri verilebilir. Görsel olarak daha derli toplu durduğu için kalabalık olan veri grupları için trcih edilebilir.

How-to İnfografik Nedir?

How-to yani, nasıl yapılır infografikleri, belirli bir sonuca veya çıktıya ulaşmak için gereken adımları açıklar. How-to infografikleri ile, bir işlemin nasıl yapıldığı yada yapılışındaki adımları anlatılır tasarımlar ile tasvir edilir.

infografik nedir

Bunlara, bir ürünün üretimi, profesyonel yeterlilik süreci, bir işin yapım aşamaları veya tıbbi prosedürlerin anlatımı örnek olarak sayılabilir. Bu tür infografiklerin tanımı doğal olarak, her bir adımın genellikle öncekilerin mantıklı bir sonucu olduğunu göstermesidir. How-to infografiklerinde, adımlar birbiri ile bağlantılı olmalıdır ve bir işlemin nasıl yapıldığı hakkında bilgi vermelidir.

Proses İnfografikleri

Proses infografikleri, how-to grafiklerine benzerdir. Proses infografiklerin kilit noktaıs, süreci anlatırken karar verme aşamalarını da göstermesidir. Proses infografikleri, ayrıca karar verme ağaçları veya akış çizelgeleri olarak da adlandırılır. Her adım bir sonrakine çizgiler ve yön okları ile bağlanır. Proses infografikleri bir sürecin nasıl ilerlediğini tüm aşamaları ile anlatır. Örneğin, eğer bir işlemin sonucunda iki ayrı sonuç çıkıyorsa bunları tüm olasılıkları ile gösterir.

proses infografik nedir

Bir proses infografiğinin uygulanabileceği durumlara, kişilik tipi belirleme, üretim hattı çizimi, yazılım programlama, proje planlama ve süreç denetimi gibi tasarımlar örnek verilebilir.

Karşılaştırma İnfografik Nedir?

Bir karşılaştırma infografiği, iki veya daha fazla ürün, konum, olay, eylem, fikir veya birey arasındaki benzerlik ve farklılıkları inceler. Bu tür infografiklerin çalışabileceği durumlara örnek olarak Yöneticiler – Liderler, Geçmiş Strateji ile Mevcut Strateji karşılaştırmaları gibi örnekler verilebilir. Karşılaştırma infografiklerinde her şeyi ele alabilirsiniz. Burada genel amaç, karşılaştırmak istediğiniz öğelerin aynı konulardaki farklılıkları ve benzerlikleri hakkında bilgi vermektir.

infografik nedir, karşılaştırma infografiği

Karşılaştırma infografikleri bir kontrast yaratır ve bir öğenin artılarını ve eksilerini alternatif bağlamda tanımlamaya yardımcı olur. Grafik, karşılaştırılan öğe sayısına bağlı olarak genellikle iki veya daha fazla bölüme ayrılır.

Rakamsal İnfografik Tasarım

Rakamsal infografikler, sayılara yapılan vurgu ile tanınır. Belki çarpıcı rakamlarla israf edilen su ve yiyecekleri anlatmak, ya da kötü bir olayın etkilerine sadece rakamsal olarak dikkat çekmek, başarılan bir işin iyi sonuçlarını rakamlar ile vurgulamak ya da bir etkinliğin ardından verileri rakamlarla belirtmek iyi bir fikir olabilir. Bunun için de sayıların ön planda olduğu ve göze çarptığı infografikler kullanılır.

infografik nedir

Bu tür infografik tasarımlarında fazla yazı veya grafik yoktur, onun yerine ilk bakışta göze çarpan büyük rakamlar ve kısa açıklamaları yer alır genellikle.

 

Özgeçmiş İnfografik Nedir?

Son olarak, yeni bir çeşit olan özgeçmiş infografikleri… Son zamanlar iş başvurularında öne çıkmak ve cv’si ile dikkat çekmek isteyen kişiler özgeçmiş infografiklerine başvuruyor. Düz siyah beyaz cv’ler yerine, renkli, şemalı ve göze çarpan özgeçmişler geliyor. Bu akım gittikçe yaygınlaşmaya devam ediyor.

infografik nedir, özgeçmiş infografikleri

Özgeçmiş infografikleri, iş deneyimini, mesleki nitelikleri ve bir bireyin diğer kimlik bilgilerini görsel bir biçimde gösteren tasarımlardır. İş ilanlarının çoğunda puanları alacaktır, böylece özgeçmiş infografiği kendini diğer adaylardan ayırmanın yaratıcı bir yoludur. Özgeçmiş infografik, genellikle standart özgeçmişe eşlik eden bir özet olarak hazırlanırken, özellikle işverenin kısa bir CV’de ısrar ettiği durumlarda kurtarıcı olabilir. İş başvuruları hassastır, bu nedenle infografiklerin başvurulan işle orantılı bir profesyonellik seviyesine sahip olduğundan emin olmalısınız. Özgeçmiş için infografikleri trcih eden meslek grupları genellikle yaratıcı ve eğlenceli sektörlerde çalışan kişilere uygun olabiliyor. Örnek olarak, grafik tasarımcı, bilgisayar programlama veya fotoğrafçı gibi meslekler bu tür özgeçmişler ile daha uyumlu oluyor.

 

‘İnfografik nedir?’ sorusunu cevapladıktan sonra, infografiklerin nasıl yapıldığını ve türlerini inceledik. Günümüzde birçok alanda kullanılan infografikleri tanıyıp, sizde kullanmaya başlayabilirsiniz. 😊 Hazırladığınız basılı infografikleriniz için online matbaa Matbuu.com olarak kaliteli baskılar için size yardımcı oluyoruz.

Bir cevap yazın
Şunlar da hoşunuza gidebilir